Klubbens historie

Ole Skibnes

Ole Skibnes

Kort om klubbens historie

Klubben ble startet i 1991 av noen ildsjeler «for saken» i Trondheim.

Ole Skibnes var president i klubben fra etablering frem til ultimo 1998.

Klubben har modell fra den engelske mustasje – og skjeggklubb «The Handlebar Club».

Vår klubb er den eneste registrerte mustasjeklubb i Norge.

I 1997 og 2011 arrangerte vår klubb Verdensmesterskap i Skjegg og Mustasje.

Pt. er vi på landsbasis ca 40 medlemmer. For å bli medlem er det bestemte opptaksregler, både m.h.t. mustasje og personlig karakter.

Vi legger stor vekt på søkers «gentlemannsånd».

Vi avholder møter i Trondheim en gang fast pr. måned der vi utveksler erfaringer, samt tar opp nasjonale og internasjonale spørsmål vedr. skjegg/mustasje.

 

I vår § 3, som er hovedregelen for vår drift står det:

Klubbens formål er:

a) å bringe mustasjebærende menn som har interesse av alt som har å gjøre med mustasjer og skjegg, sammen.

b) å utvikle gentlemannsånd og samhørighet mellom medlemmer av klubben.

c) å drive opplysende virksomhet om skjegg og mustasjer.