Kort om klubbens historie

Klubben ble startet i 1991 av noen ildsjeler «for saken» i Trondheim.
Ole Skibnes var president i klubben fra etablering frem til ultimo 1998.
Klubben har modell fra den engelske mustasje – og skjeggklubb «The Handlebar Club».
Vår klubb er den eneste registrerte mustasjeklubb i Norge.
I 1997 og 2011 arrangerte vår klubb Verdensmesterskap i Skjegg og Mustasje.
Pt. er vi på landsbasis ca 30 medlemmer.
For å bli medlem er det bestemte opptaksregler, både m.h.t. mustasje og personlig karakter.
Vi legger stor vekt på søkers «gentlemannsånd».
Vi avholder møter i Trondheim en gang fast pr. måned der vi utveksler erfaringer,
samt tar opp nasjonale og internasjonale spørsmål vedr. skjegg/mustasje.

I vår § 3, som er hovedregelen for vår drift står det:

Klubbens formål er:

a) å bringe mustasjebærende menn som har interesse av alt som har å gjøre med mustasjer og skjegg, sammen.

b) å utvikle gentlemannsånd og samhørighet mellom medlemmer av klubben.

c) å drive opplysende virksomhet om skjegg og mustasjer.

Hvorfor har vi mustach?

Hva sier vitenskapen? Mange undersøkelser har blitt foretatt og vi skal forsøke å gi noen eksempler her.

  1. Det er av og til en måte å få sosial aksept i en gruppe. Vi kan her nevne religiøse sekter som har skjegg og mustasje som en nødvendighet. Vi kan nevne musketerkorpset her som følger de lovene som gjaldt for deltagelse der i gamle tider, man har og hadde plikt til å ha mustasje. For ikke å nevne vår klubb.!!!
  2. Mustasjen kan brukes for å vise sosial rangstige, er aktuelt i andre kulturer.
  3. Det kan også være et middel som protest, vi kan tenke tilbake til 60 tallet og «Flowerlpower bevegelsen».
  4. Personlig utstråling. Dette er et viktig punkt. Et forsøk ble gjort i USA på menn med mustasjer: De ble fotografert med hele sin skjeggpryd, og gradvis barbert, mens de stadig ble fotografert. Bildene av dem ble etterpå studert og analysert. Der kom det frem at de viste mer usikkerhet etter hvert som de klippet skjegg/mustasjer. Med mustasjer ga de et maskulint, mer modent, bedre utseendemessig, mer dominant, selvsikkert uttrykk.1 dette kjenner vi oss igjen, dersom det er noen her som noen gang har forsøkt å klippe mustasjen.
  5. Selvsikkerhet. En interessant studie fra Vietnamkrigen. Mustasjen gjør oss absolutt mer selvsikre.
  6. Tanker omkring dette, vi har mustasjen for å vise styrke overfor vår konkurrent. Vi vil vise styrke mot andre menn.
  7. Det selvsagte, i hvert fall i vår tid. Vi ønsker å være vakre for kvinner og omgivelsene.

Vi har muligheter og kan subsidiere hår på hodet. Se på flere i vår klubb.