Klubbens styre

Etter siste årsmøte 2019 består klubbens styre av følgende personer:

President: Arild Mollan
Visepresident: Terje Aaberg
Kasserer: Lars Olav Braa
Sekretær: Bjørn Bogen
Styremedlem: Anders Bakken