Klubbens styre

Etter siste årsmøte 2020 består klubbens styre av følgende personer:

President: Terje Aaberg
Visepresident: Tore Moan
Kasserer: Lars Olav Braa
Sekretær: Bjørn Bogen
Styremedlem: Knut Larssen