Våre medlemsmøter

Medlemsmøtene finner normalt sted på Krambua hver første mandag i måneden.
Unntak er helligdager. Da blir det som regel påfølgende mandag.

På medlemsmøtene har vi en enkel og lett tone, diskuterer både mustacherelaterte saker og andre ting som opptar medlemmene.
Dette er jo en «gutteklubb» og gode historier og fortellinger dukker gjerne opp.
Vi arrangerer også utflukter rundt om, både i byen vår, men også litt lengre unna.
Blant annet har vi besøkt:
– Politimuseet
– Realfagbygget på Gløshaugen
– Vitenskapsmuseet
– E.C.Dahls bryggeri
– Nidarosdomen
– Den nye hovedbrannstasjonen på Sluppen
– Brannstasjon på Værnes
…. for å nevne noen.

Drar vi på en litt lengre tur er ofte partner også med for de som har det.

Medlemsmøtene brukes også gjerne til å invitere interessante personer som kan holde foredrag for oss om aktuelle tema.
Dette er interessante og oppbyggelige kvelder.